Styrelsen

Ordförande
Katarina Petersen
0706-277982
katarina-petersen@hotmail.com

Vice ordförande
Emma Fredriksson
emma@minhundochjag.se

Kassör
Eva Göransson
0704-446878
eva@minhundochjag.se

Ledarmot
Anna Holst (sekreterare)

Ledarmot
Boel Rykfors

Suppleant
Sandra Berg

Suppleant
Magnus Pålsson

Revisorer
Ann-Charlote Svensson
Susanne Christiansson

Revisorsuppleant
Anna Hanell

Valberedning
Carolin Sjöbeck (sammankallande)
Kari Andersson
Jennifer Åkesson Paulander