Styrelsen

Ordförande
Katarina Petersen
0706-277982
katarina-petersen@hotmail.com

Vice ordförande
Emma Fredriksson

Kassör
Eva Göransson
0704-446878
eva@minhundochjag.se

Ledarmöter
Anna Holst (sekreterare)
Boel Rykfors

Suppleanter
Sandra Berg
Magnus Pålsson

Revisorer
Ann-Charlote Svensson
Susanne Christiansson

Revisorsuppleant
Anna Hanell

Valberedning
Carolin Sjöbeck
Kari Andersson
Jennifer Åkesson Paulander