Ordförande
Katarina Petersen
0706-277982
katarina-petersen@hotmail.com

Kassör
Eva Göransson
0704-446878
eva.goran61@gmail.com