Medlemsavgiften är 300 kr för kalenderåret 2019.
Avgiften betalas till  Swish: 123 326 26 15 alt postgiro nummer, 19 54 19-7, Min hund & jag
Ange, namn, adress, telefonnummer och epost.

Om du/ni ändrar adress vänligen meddela det till Eva Göransson eva.goran61@gmail.com

GDPR
Genom att betala din medlemsavgift och kursavgift accepterar du att Min Hund och Jag
sparar dina personuppgifter och behandlar dom i enlighet med dom ändamål som anges
nedan.

De uppgifter vi behöver är ditt namn, personnummer, bostadsadress, e-postadress samt
mobilnummer. Vi behöver dina personuppgifter för att administrera ditt medlemskap och vid
kursanmälan då vi registrerar våra kurser hos Studieförbundet Vuxenskolan. Det är
endast kassören och den instruktör som är kursansvarig som behandlar dina uppgifter.
Inga personuppgifter säljs vidare till andra organisationer eller företag.

Vi använder även personuppgifterna som underlag för statistik och till att kunna
upprätthålla en god medlems- och registervård.

Vi hoppas att detta har gett dig en bra information om varför dina medlemsuppgifter är
viktiga och hur de används. Om du har frågor kring hanteringen av dina
medlemsuppgifter så mejla oss på: eva.goran61@gmail.com