Medlemsavgiften är 300 kr för kalenderåret 2018.
Avgiften betalas till  postgiro nummer, 19 54 19-7, Min hund & jag
Ange, namn, adress, telefonnummer och epost.

Om du/ni ändrar adress vänligen meddela det till Eva Göransson eva.goran61@gmail.com