Bli medlem

Medlemsavgiften kalenderåret 2024 är 400 kr

Avgiften kan betalas med Swish till 123 326 26 15 eller till postgiro nummer 19 54 19-7 Min hund & jag
Ange, namn, adress, telefonnummer och epost.

Avgiften gäller för hela familjen som är boende på samma adress.

Om du/ni ändrar adress vänligen meddela det till Eva Göransson via mail eva@minhundochjag.se

GDPR

Genom att betala din medlemsavgift och kursavgift accepterar du att Min Hund och Jag sparar dina personuppgifter och behandlar dom i enlighet med dom ändamål som anges nedan.

De uppgifter vi behöver är ditt namn, personnummer, bostadsadress, e-postadress samt mobilnummer. Vi behöver dina personuppgifter för att administrera ditt medlemskap och vid kursanmälan då vi registrerar våra kurser hos Studieförbundet Vuxenskolan. Det är endast kassören och den instruktör som är kursansvarig som behandlar dina uppgifter.
Inga personuppgifter säljs vidare till andra organisationer eller företag.

Vi använder även personuppgifterna som underlag för statistik och till att
kunna upprätthålla en god medlems- och registervård.

Vi hoppas att detta har gett dig en bra information om varför dina medlemsuppgifter är viktiga och hur de används. Om du har frågor kring hanteringen av dina medlemsuppgifter så mejla oss på: eva@minhundochjag.se