Min hund och jag är en ideell förening som  grundades 2003, idag har vi ca 300 medlemmar.
Vi erbjuder kurser och träningar där vi utbildar i mjuka metoder och använder oss av rasanpassad träning.
Vi använder oss av mjuka metoder och alla våra instruktörer är utbildade hos Åsa Ahlbom i vardagsuppfostran, Åsa har över 40 års erfarenhet i att utbilda.

Vardagsuppfostran handlar om att hunden ska fungera i det dagliga samvaron med ägaren. Vardagsuppfostrans skiljer sig från lydnad, då lydnad är en tävlingsgren.